ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลชะรัด ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะปี 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่คิดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2563