ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง
   
 
   

 ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ กดเข้าได้จากลิ้งค์ที่แนบมานี้ได้เลยครับ

 https://itas.nacc.go.th/go/eit/wx57at

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563