กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ควรรู้
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563