โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)
     
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) แผนการสอน โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS)
   
 
   

 ชุมชนบ้านต้นประดู่ จ24/02/63  ชุมชนบ้านท่ายาง   27/02/63

ชุมชนบ้านควนท้อน 5/03/63      ชุมชนบ้านวังปริง   12/03/63

ชุมชนบ้านหัวหรั่ง  26/03/63      ชุมชนบ้านต้นส้าน  26/03/63

ชุมชนบ้านมรโหม   2/04/63       ชุมชนบ้านพรุโต๊ะเด็ม  9/04/63

ชุมชนบ้านนามะพร้าว 16/04/63  ชุมชนบ้านควนขี้แรด  23/04/63

ชุมชนบ้านหวังหัวนอน 23/04/63  ชุมชนบ้านหูเล่      7/05/63

ชุมชนบ้านป่ายาง   14/05/63      ชุมชนบ้านสะพานแต้ว    21/05/63

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2563