ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
   
 
    ด้วยเทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุภาพเทศบาลตำบลชะรัด จะจัดดำเนินการแข่งขันฟุตบอล “ชะรัดลีก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้สึกรักถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างเสริมสังคมท้องถิ่นให้แข้มแข็งและยั่งยืน ปลอดยาเสพติด เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ และมีการแลกเปลื่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทีมใดที่สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลชะรัด. ทุกวันและเวลาราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2554