ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ คร้ังที่ 2
   
 
   26 พ.ค.54 เทศบาลตำบลชะรัด ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ออกให้บริการประชาชนในเขตตำบลชะรัดและตำบลใกล้เคียงในด้านต่างๆ มากมายฟรี ณ โรงเรียนบ้านต้นประดู่ หมูู่ที่ 4 ตำบลชะรัด เวลา 09.30 น – 15.30 น
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2554