ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
   
 
   ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง กับ เทศบาลตำบลชะรัด โดยสำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและดคีความต่าง ๆ แก่ประชาชน ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรองเทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2554