ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชะรัด
   
 
   เทศบาลตำบลชะรัดได้เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งประชาชนภายในและภายนอกตำบลชะรัดเพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารต่างกับประชาชน อีกทั้งยังให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2554