กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุวรรณลี ยาชะรัด นายกเทศมนตรีตำบลชะรัด พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ ยาชะรัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะรัด เขต ๑ และนางอรุณทิพย์ สนิบากอ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านเลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท ให้แก่นายวิน แย้มรัตน์ ผู้พิการการทางสายตา อายุ ๑๐๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามโครงการของสมาคมคนตาบอดที่จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙เพื่อส่งกำลังใจให้แก่คนตาบอดสู้ภัย covid – ๑๙ และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงเช่นกันที่คอยให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564    อ่าน 108 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**